COVID-19

Vážení klienti,

vyhlášení nouzového stavu na území České republiky a zavádění vládních opatření zasáhlo do běžného osobního života každého z nás a výrazným způsobem ovlivnilo podnikatelskou činnost. Abychom Vám pomohli zmírnit následky zavedených opatření, rozhodli jsme se poskytovat komplexní právní pomoc v otázkách souvisejících s koronavirovou epidemií.

Rádi Vám pomůžeme zejména v následujících oblastech.

Pracovněprávní vztahy

 • využití programu Antivirus
 • úspora mzdových a personálních nákladů
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele
 • možnost převedení zaměstnance na jinou práci
 • hromadné propouštění
 • čerpání hromadné dovolené
 • ošetřovné pro zaměstnance

Nájemní vztahy

 • sleva z nájmu
 • odklad nájemného
 • ukončení nájmu

Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

 • kdy může CK požadovat doplacení ceny zájezdu
 • za jakých podmínek může CK požadovat odstupné
 • kdy může CK namísto vrácení peněz vydat voucher
 • kdy lze voucher odmítnout

Smluvní vztahy

 • nemožnost plnění smluvních povinností
 • vyšší moc, změna či ukončení smlouvy
 • smluvní pokuty
 • otázky prodlení
 • vymáhání pohledávek

Právo obchodních společností

 • špatná ekonomická situace způsobená krizovými opatřeními
 • odpovědnost statutárního orgánu
 • režim konání valných hromad
 • prodloužení funkčního období členů orgánů
 • prodloužení lhůty k projednání řádné účetní závěrky

Trestní právo

 • spáchání trestního činu v době vyhlášeného nouzového stavu
 • trestní odpovědnost právnických osob
 • trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci
 • trestný čin šíření poplašné zprávy

Insolvence

 • dopady epidemie na insolvenční řízení
 • podání návrhu na oddlužení fyzických osob
 • řešení úpadku právnických osob
Ve všech těchto oblastech jsme připraveni Vám okamžitě pomoci, jakožto i s dalšími problémy zde neuvedenými. Věříme, že společně nalezneme řešení Vašeho problému. Jelikož je pro nás důležité, aby se k Vám právní pomoc dostala včas a abyste si ji mohli dovolit, nabízíme Vám první poradu zdarma. A to bez ohledu na to, zda se rozhodnete využít našich služeb.