O kanceláři

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Petrem Dítětem bezprostředně po nabytí účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii. Do roku 2004 sídlila na adrese Ostružnická 5, Olomouc a od roku 2004 sídlí na adrese Horní náměstí 19, Olomouc. Advokátní kancelář od svého založení poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech občanského, trestního, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva.

Základním principem naší kanceláře je poskytování právních služeb na vysoké profesionální úrovni, ale zároveň s lidským přístupem a pochopením klientovy situace a jeho potřeb. Součástí tohoto principu je optimalizovat rozsah právní pomoci pro každého klienta tak, aby došlo k maximálně efektivnímu řešení daného problému a splnění očekávání klienta. Mezi základní priority naší kanceláře patří snaha o dosažení vzájemné důvěry mezi advokátem a klientem, bez níž není žádná efektivní spolupráce možná.

Za dobu své existence umožnila advokátní kancelář vykonat odbornou stáž mnoha absolventům právnických fakult, z nichž řada v současnosti působí u renomovaných advokátních kanceláří v České republice. V současné době pracují v kanceláři tři advokáti a dvě advokátní koncipientky. Advokátní kancelář umožňuje také právní praxi studentům Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Advokátní kancelář poskytuje komplexní služby dle potřeby svých klientů, a to jak z řad fyzických, tak i právnických osob, a to počínaje právními konzultacemi přes sepisování smluv a právních rozborů, až po zastupování klienta v soudním či správním řízení nebo obhajobu v trestním řízení. Odměna za právní služby může být stanovena hodinově, úkolově, či paušálně podle potřeb klienta.

Naše kancelář může klientům nabídnout spolupráci se soudními znalci z různých oborů, daňovými poradci, realitními kancelářemi i soukromými exekutory.