O nás

JUDr. Petr Dítě, MBA, LL.M. st.

advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1976. V létech 1971 – 1990 byl státním zaměstnancem a od roku 1990 je advokátem České advokátní komory, ev. č. 00095. V témže roce založil advokátní kancelář, která ve své téměř 29 – leté činnosti poskytla právní služby několika tisícům klientům, a to vždy ve snaze dodržet standard vysoké profesionální úrovně a s cílem nezklamat důvěru klienta.
Ve své praxi se specializuje především na právo trestní a obchodní.

IČ: 12080985
ev. č. ČAK: 00095
tel.: +420 585 226 579; mobil: +420 603 259 643
email: dite.petr@adv-kancelar.cz

Mgr. Marek Honč

advokát

Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 2003. Koncipientskou praxi vykonával od roku 2004 v advokátní kanceláři JUDr. Petra Dítě, MBA, LL.M., kde zůstal jako advokát i po složení advokátních zkoušek. V advokátní kanceláři se věnuje zejména občanskému právu.

IČ: 73733881
ev. č. ČAK: 14276
tel.: +420 585 226 579; mobil: +420 603 259 643
email: honc.marek@adv-kancelar.cz

Mgr. Simona Tomečková

advokát

V rámci své profesní praxe začínala v justici, a to nejprve jako zapisovatelka na občanskoprávním oddělení Okresního soudu v Olomouci. Poté absolvovala Justiční školu v Kroměříži a pracovala na pozici vyšší soudní úřednice: nejdříve u Okresního soudu v Olomouci na trestním oddělení, následně u Krajského soudu v Ostravě na oddělení obchodního rejstříku.
Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2013. Koncipientskou praxi absolvovala v advokátní kanceláři JUDr. Petra Dítě, MBA, LL.M., kde zůstala zaměstnaná jako advokátka i po složení advokátních zkoušek v roce 2017. V advokátní kanceláři v rámci generální praxe vedle práva soukromého se věnuje též právu veřejnému, zejména trestnímu.
Jazyky: německy a anglicky.

IČ: 05687179
ev. č. ČAK: 17401
tel.: +420 585 226 579; mobil: +420 603 259 643
email: tomeckova.simona@adv-kancelar.cz

Mgr. Veronika Václavíková

advokátní koncipientka

ev. číslo ČAK: 42289
mobil: 777 832 182
email: vaclavikova.veronika@adv-kancelar.cz

Mgr. Lucie Burianová

advokátní koncipientka

ev. č. ČAK: 43703
mobil: 777 832 182
email: burianova.lucie@adv-kancelar.cz

Lenka Podhorná

asistentka advokátní kanceláře

mobil: 777 832 182
email: info@adv-kancelar.cz