Profil kanceláře

Advokátní kancelář byla založena JUDr. Petrem Dítětem bezprostředně po nabytí účinnosti zákona č. 128/1990 Sb., o advokacii. Do roku 2004 sídlila na adrese Ostružnická 5, Olomouc a od roku 2004 sídlí na adrese Horní náměstí 19, Olomouc. Advokátní kancelář od svého založení poskytuje klientům komplexní právní služby zejména v oblastech občanského, trestního, obchodního, rodinného, správního a pracovního práva.